Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk, daarom is de meeste informatie op onze website beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten. Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Als gebruiker heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt dit kosteloos en op verzoek doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar the Farmchix company nv, Industrielaan 31, BE-8930 Menen of via info@farmchix-company.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van privacy ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker het wettelijke recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens. U kunt gratis een schriftelijke kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen als u ons een identiteitsbewijs bezorgt (door middel van een kopie van uw identiteitskaart) en een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek stuurt naar the Farmchix company nv, Industrielaan 31, BE-8930 Menen of via info@farmchix-company.com. U kunt, indien u dit wenst, ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zijn.

The Farmchix company kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet persoonlijke aard verzamelen, zoals het browsertype of IP-adres, het gebruikte besturingssysteem of domeinnaam van de website waarmee de gebruiker onze website heeft bezocht of waardoor de gebruiker onze website heeft verlaten. Hiermee kunnen we de website permanent optimaliseren voor onze gebruikers.

The Farmchix company kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet persoonlijke aard verzamelen, zoals het browsertype of IP-adres, het gebruikte besturingssysteem of domeinnaam van de website waarmee de gebruiker onze website heeft bezocht of waardoor de gebruiker onze website heeft verlaten. Hiermee kunnen we de website permanent optimaliseren voor onze gebruikers.